Det du ikke ved !

”Det du ikke vidste at du ikke ved” – eller – ”Hvorfor du skal have en købermægler når du handler ejendom i Frankrig”

Boligkøb i Frankrig er meget anderledes end vi kender det i Danmark. Derfor er det en stor fordel at have en erfaren købermægler til at repræsentere dig, og som du vil erfare når du har læst nedenstående, så koster det dig ikke en krone.

KØBERMÆGLER

Lad Peter Koch være din repræsentant i forbindelse med køb af bolig i Sydfrankrig.

Det er sædvanligt, at en ejendom er sat til salg hos flere ejendomsmæglere på samme tid. Så i stedet for at skulle kontakte mange forskellige ejendomsmæglere, er det en fordel at have én person der repræsenterer jer, således at al kontakt med øvrige ejendomsformidlere, i første omgang alene varetages af denne: Købermægleren.

Udbudsprisen, som en ejendom typisk annonceres til hos ejendomsmæglere i Frankrig, er inkl. salær til både sælger & købers mæglere. Ud over den pris skal man som kommende køber påregne at skulle betale et beløb svarende til ca. 7% af købesummen i notar- og tinglysningsudgifter.

De franske ejendomsmæglere har ikke samme funktion og pligter som en dansk ejendomsmægler. Det gælder både for så vidt angår pligten til juridisk rådgivning samt undersøgelsespligt i forhold til ejendommen. Her kan købermægleren være behjælpelig med rådgivning i de enkelte sager.

Yderligere findes der desuden ikke egentlige tilstandsrapporter for franske ejendomme. Sælger har pligt til at få udarbejdet en række tekniske undersøgelser (diagnostics), men disse vedrører alene ejendommens el- og gasinstallationer, energiforbrug, om der forefindes asbest, termitter eller bly i ejendommen, samt hvorvidt ejendommen ligger i en naturkatastrofezone. Hvis den ejendom eller lejlighed, man som kommende køber har forelsket sig i, ligger i en ejerforening, vil der ligeledes blive foretaget en opmåling af boligarealet (loi carrez). Hvis der er septiktank på ejendommen, skal dennes lovmæssighed undersøges, og sikkerhedskrav til en eventuel pool skal også dokumenteres af sælger.

I Frankrig underskriver man en købsaftale (compromis de vente) som første handelsdokument. I forbindelse med underskriften heraf skal der tages stilling til, hvorvidt ejendomskøbet skal finansieres med lån, hvem der formelt skal stå som ejer af ejendommen, eller om det i jeres tilfælde vil være en fordel at købe boligen i et SCI (firmaform). Vi hjælper gerne med rådgivning ang. disse forhold, og forklarer hvad der vil være bedst i netop jeres situation under hensyntagen til familieforhold, skatte- og arvemæssige forhold mv.

Du må forvente, at der går ca. 2-3 måneder fra underskrift af købsaftalen til det endelige skøde kan underskrives. Dette skyldes både, at den franske notar, der har det endelige ansvar for handlens lovmæssighed, skal have tid til at indhente samtlige lovpligtige dokumenter for handlens gennemførelse, men også det forhold, at den kommune, hvori ejendommen er beliggende i langt de fleste tilfælde har forkøbsret til ejendommen. Det betyder, at kommunen i næsten hver eneste handel skal spørges, hvorvidt den ønsker at benytte sin forkøbsret. Det er normalt en formalitet, og kommunen benytter meget sjældent sin forkøbsret, men det tager naturligvis lidt tid at indhente dette svar.