Bovurdering

Vi er godkendt til at udfærdige vurderingsrapporter i forbindelse med indboforsikringer i Sydfrankrig. Uden en sådan godkendt vurdering kræver de franske forsikringsselskaber købskvitteringer for alt indbo for at ville udbetale erstatninger i tilfælde af tyveri. Samarbejdet er i første omgang indgået med forsikringsselskabet Generali i Vence, men også andre franske forsikringsselskaber accepterer Etacs som valuar. Han rådgiver også arvinger af dødsboer og kan foretage ejendoms- og indbovurderinger i forbindelse med arveværdiansættelser.

For yderligere information, kontakt venligst: Peter Koch: +45 4045 3403 – etac@etacs.dk